język

Dziś jest:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Menu


System Informacji Przestrzennej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Baruchowo

Czysta Gmina - Serwis informacji o odpadach

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Eko gra - segregujemy odpady w Gminie Baruchowo

Monografia Gminy Baruchowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Baruchoeo

Bezplatny system SISMS


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Centralna iformacja i ewidencja o działalności gospodarczej
  
Europejski Rejestr Renomowanych

Oceń Urząd Gminy Baruchowo

Klub Seniora

Koniecznie przeczytaj

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni w Baruchowie

zobacz więcej...

Zabiegi rehabilitacyjne w 50% dofinansowane z budżetu Gminy Baruchowo

zobacz więcej...

Zaproszenie na Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni

zobacz więcej...

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Sonda


Licznik: 1503786

Użytkowników online:

Online Users

Koniecznie przeczytaj

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni w Baruchowie

01.02.2016

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni w Baruchowie

Niecodzienne spotkanie odbyło się w niedzielne popołudnie 31 stycznia 2016r. w Hali Sportowej w Baruchowie. Punktualnie o godz. 14.00 rozpoczęła się impreza pn.  Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni”, której organizatorami byli Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Kazimierz Kaca oraz Wójt Gminy Baruchowo Pan Stanisław Sadowski. Gośćmi, a tym samym uczestnikami spotkania były babcie i dziadkowie (seniorzy), a także osoby im towarzyszące z terenu całego powiatu włocławskiego. Wszystkich zebranych powitali organizatorzy oraz Proboszcz parafii Kłótno ks. Ryszard Pospieszyński. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Jako pierwszy wystąpił zespół wokalny SONORO z Zespołu Szkół w Baruchowie prowadzony pod kierownictwem Pana Jerzego Ferchowa. Głównym punktem spotkania było bożonarodzeniowe widowisko  muzyczne pt. „Kędyż go szukać – Pastorałki z Gwiazdami”. Radosne dźwięki kolęd i pastorałek w mistrzowskim wykonaniu  znanych polskich artystów - m.in. Magdaleny Piotrowskiej, Anny Sokołowskiej, Łukasza Lecha, Przemysława Brannego, Marcina Jajkiewicza. Po występach zaproszeni goście otrzymali czekoladowe upominki, a wszyscy przybyli na tę uroczystość poczęstowani zostali gorącymi napojami, owocami i słodkimi wypiekami. Zarówno gospodarze, jak i  uczestnicy imprezy nie kryli radości z tak mile spędzonego niedzielnego popołudnia. Galeria zdjęć dostępna tutaj>>>>
Zapraszamy również  do obejrzenia galerii zdjęć na stronie:
kujawy.info>>>
promocjewloclawskie.pl>>>

czytaj więcej...

Zabiegi rehabilitacyjne w 50% dofinansowane z budżetu Gminy Baruchowo

28.01.2016

Zabiegi rehabilitacyjne w 50% dofinansowane z budżetu Gminy Baruchowo

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy możliwością skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych informuję, iż wzorem roku ubiegłego  zabiegi będą kontynuowane w I kwartale 2016r. Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez NZOZ „Pro-Med” W Kłótnie  (w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia). Zabiegi  w  50 %  dofinansowane  z  budżetu  gminy Baruchowo.  Z zabiegów mogą korzystać mieszkańcy gminy Baruchowo z aktualnym skierowaniem lekarza rodzinnego, natomiast osoby spoza gminy – za pełną odpłatnością. Rodzaje oferowanych zabiegów: masaż klasyczny, ćwiczenia klasyczne, lampa sollux, prądy, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, ultradźwięki. Zabiegi wykonywane są w: poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 18.00 Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 2845 611 wew. 20.

czytaj więcej...

Aktualności

Wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia od dnia 01.03.2016r. stoisk handlowych na targowisku w miejscowości Baruchowo

11.02.2016

Wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia od dnia 01.03.2016r. stoisk handlowych na targowisku w miejscowości Baruchowo

Wójt Gminy Baruchowo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo został wywieszony na 21 dni wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia od dnia 01.03.2016 r. stoisk handlowych na targowisku gminnym w miejscowości Baruchowo. Aktualny wykaz ww. stoisk handlowych będzie wywieszany w każdym miesiącu w trakcie roku kalendarzowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i targowiska oraz na stronie www.baruchowo.pl, www.bip.baruchowo.pl.

czytaj więcej...

Informacja w sprawie możliwości wydzierżawienia w formie rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Baruchowie

11.02.2016

Informacja w sprawie możliwości wydzierżawienia w formie rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Baruchowie

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż w dniach od 1 do 10 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo w pok. nr 3 przyjmowane będą wnioski osób/firm chętnych wydzierżawić w formie rezerwacji stanowisko handlowe na targowisku gminnym w Baruchowie. Wpływ wniosku w ww. terminie umożliwi podpisanie umowy rezerwacyjnej począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Wykaz przedmiotowych stoisk handlowych zawierający szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji jest dostępny  od dn. 11 lutego 2016 r. na stronie www.baruchowo.pl, www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo, sołectwa Baruchowo i targowiska oraz pod nr tel. 542-845-611 wew. 32 lub 795-401-175.

czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów dla posiadaczy działek rekreacyjnych z terenu Gminy Baruchowo w 2016 roku

10.02.2016

Harmonogram wywozu odpadów dla posiadaczy działek rekreacyjnych z terenu Gminy Baruchowo w 2016 roku

W związku z podjęciem Uchwały Nr XII.94.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r.  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (odbieranie odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) informujemy, iż w drodze przetargu została wyłoniona firma - Zakład Gospodarki i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, która będzie świadczyła usługi odbioru odpadów komunalnych z w/w nieruchomości. Poniżej podajemy harmonogram odbioru odpadów, który będzie obowiązywał w roku 2016.

czytaj więcej...

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2016 roku

10.02.2016

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert  na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  w różnych dyscyplinach sportowych w 2016 roku

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz §7 Uchwały Nr III/12/10  Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  (Dz. Urz.  Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105)  najkorzystniejszą ofertę w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2016 roku złożył:

 

Gminny Klub Sportowy BARUCHOWO

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

czytaj więcej...

Rok 2016 przyniósł zmiany w podatkach. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, co się zmieniło.

10.02.2016

Rok 2016 przyniósł zmiany w podatkach. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, co się zmieniło.
Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045).

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

1.      Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania (łącznie) na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

2.      Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych jest to 15 marzec 2016r.  Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

czytaj więcej...

II runda Play Off Amatorskiej Ligi Siatkówki

10.02.2016

II runda Play Off Amatorskiej Ligi Siatkówki
W piątek 12 lutego 2016r. rozegrana zostanie II runda Play Off Amatorskiej Ligi Siatkówki. Poniżej przedstawiamy rozkład poszczególnych meczów:

Mecze o miejsca 5-8:

17:30 ZS CKR Kowal - Wojaki
17:30 Cukiernia Golon- ZS Samochodówka

Półfinały:
18:30 Nataliasoft Włocławek - Włocławek Team
18:30 Skrzynki - AD Bruk Baruchowo

czytaj więcej...

Pożegnanie karnawału z Klubem Seniora z Czarnego

09.02.2016

Pożegnanie karnawału z Klubem Seniora z Czarnego

W sobotni wieczór 06 lutego 2016r. śpiewem i tańcem przy dźwiękach muzyki seniorzy z Klubu Seniora w Czarnem pożegnali karnawał. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć>>>

czytaj więcej...

Zaproszenie na spektakl teatralny

08.02.2016

Zaproszenie na spektakl teatralny

Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie zaprasza przedszkolaków oraz uczniów klas 0 -III Szkoły Podstawowej w dniu 12 lutego br. o godz. 8.00 do auli gimnazjum w Baruchowie  na spektakl pt. „Ostatnia książka świata” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA.

czytaj więcej...

Displaying results 1-8 (of 1943)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Wyszukiwarka

Kalendarium imprez

Ostatnio dodane:

 

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni

zobacz więcej...

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

zobacz więcej...

Piknik Rodzinny 2015 w Baruchowie

zobacz więcej...

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką

zobacz więcej...

II FAMILIJNY RAJD ROWEROWY Z ZIELONĄ KOLEJKĄ

zobacz więcej...

Galeria

Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,  tel: 54 284 56 11, 284 56 82,    fax: 54 284 58 48,   email: gmina@baruchowo.pl
Copyright © Baruchowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij